Naše zábava


Věřte mi, že hry nejsou jenom pro malé dÄ›ti. Hry hraje úplnÄ› každý ÄlovÄ›k. Já si vzpomínám, když jednou můj partner Å™ekl, že on si bude vydÄ›lávat tím, že bude hrát různé poÄítaÄové hry a že prý na tÄ›ch poÄítaÄových hrách bude hledat různé chyby a prý za každou chybu, kterou najde, tak dostane nÄ›jakou finanÄní odmÄ›nu. JednoduÅ¡e, když prý najde nÄ›jaké chyby, tak prý to znamená, že se své práci vÄ›nuje opravdu naplno. A tohle bylo pÅ™esnÄ› pro mého partnera. Můj partner totiž velice rád hraje různé poÄítaÄové hry, a jeÅ¡tÄ› když za to mohl mít zaplaceno, tak on byl úplnÄ› v sedmém nebi. A tady jde vidÄ›t, že i díky hrám ÄlovÄ›k může vlastnÄ› pÅ™ijít na lepší jiné myÅ¡lenky a také vlastnÄ› si může pÅ™ivydÄ›lat nÄ›jakou tu korunu navíc.

Hry jsou opravdu důležité.

Proto jsem si Å™ekla, že by nebylo od vÄ›ci, kdyby i mnoho lidí si vlastnÄ› zjiÅ¡Å¥ovalo různé informace o tom, jak si mohou vydÄ›lávat peníze a tak podobnÄ›, protože mnoho lidí tÅ™eba je bez práce a hledají nÄ›jaké zamÄ›stnání, kde by se jim opravdu dobÅ™e daÅ™ilo a kde by si vydÄ›lali pÄ›kné peníze. NÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› složité, ale věřte, že když budete hrát různé hry, tak samozÅ™ejmÄ›, že si také pÅ™i tom odpoÄinete. A vemte si, když tÅ™eba máte velice nároÄné zamÄ›stnání, kde jste stále s lidmi, protože nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› stresující a nároÄné, když ÄlovÄ›k pracuje tÅ™eba například deset hodin s lidmi. Proto je nejlepší, aby ÄlovÄ›k se také odreagoval a aby si tÅ™eba zahrál různé hry a tak podobnÄ›.

Hry důležité hlavně pro děti.

Protože pÅ™i hrách anebo pÅ™i jiné zábavÄ› si ÄlovÄ›k opravdu hodnÄ› odpoÄine, může být zrelaxovaný a potom také bude podporovat duÅ¡evní hygienu a duÅ¡evní hygiena je to, co udÄ›lá ÄlovÄ›k, když ho to baví. JednoduÅ¡e dÄ›lá své koníÄky a záliby. Já si to opravdu nedokáži pÅ™edstavit, kdybych jednoho dne nemohla hrát žádné hry. My totiž s kamarádkou moc rády hrajeme Å¡achy, takže také chodíme do Å¡achového kroužku a moc nás to baví a vůbec nevíme, co bychom dÄ›laly, kdybychom tam nemohly už nikdy jít.