Diagnostika i terapie


OddÄ›lení nukleární medicíny je vysoce specializovaná oblast. Tento typ oddÄ›lení se nachází jen ve vybraných nemocnicích, které mají prostÅ™edky na to, aby se mohli o pacienty postarat. TÄ›mito prostÅ™edky se myslí přístup k radionuklidům, které se pro diagnostiku a terapii využívají. Tyto radionuklidy vydávají speciální záření. Záření tohoto typu je nebezpeÄné, takže se dá využívat jako úÄinná látka pro niÄení nemocných tkání, obvykle tÄ›ch onkologicky zmÄ›nÄ›ných. Jinak je ale možné také toto záření detekovat mimo tÄ›l pacienta pomocí speciálních kamer. Ty jsou rozmístÄ›ny okolo pacienta tak, aby dokázaly snímat vÅ¡echny úhly a my tak můžeme po zpracování signálu pomocí poÄítaÄové techniky sledovat 3D rekonstrukci lidského tÄ›la.

radiologie

Je možné tak jasnÄ› poznat Å¡patnÄ› fungující oblasti různých orgánů nebo tkánÄ›, které jsou více aktivní. To by totiž mohlo ukazovat na zánÄ›t nebo vznikající maligní nádor. Jak jsme již psali výše, záření unikající z atomů je nebezpeÄné, jak pro personál, tak pro samotného pacienta. Proto, pokud byste vstoupili na oddÄ›lení nukleární medicíny mohly by Vás zarazit speciální boxy, které pÅ™edstavují pokoje pacientů. Tyto boxy mají upravené stÄ›ny tak, aby se v nich unikající záření mohlo zabrzdit a pohltit.

zobrazovací metody

Pro aplikaci radioaktivních látek jsou vytvoÅ™ené speciální přístroje, které si v dneÅ¡ní dobÄ› umí napoÄítat a odměřit dávku pro daného pacienta. Dokonce je možné mu ji i pomocí automatizovaných přístrojů tuto dávku látky vpravit například do žíly. V ten moment se zdrojem záření stává samotný pacient, takže si v ten moment od nÄ›j personál radÄ›ji drží odstup. Každý pracovník na tomto oddÄ›lení nosí s sebou speciální přístroj, který jim neustále měří dávku záření, kterou obdrží. Díky tomu je možné udržet si pÅ™ehled o tom, jak na tom pracovník je a jaké kroky jsou potÅ™eba pro udržení jeho zdraví.