Sport jako práce


Sport a další sportovní aktivity jsou pro někoho opravdu hodně důležité a pro někoho dokonce také nezbytné. Dokonce jsou lidé, kteří se sportem živí. Tohle jsem vždycky chtěla já, jenomže vždycky, když jsem se třeba zmínila u nás v rodině, že bych si chtěla také vydělávat volejbalem, který hrají opravdu hodně dlouho, tak se mi všichni smáli. Že prý nejsem tak dobrá a na takové vysoké úrovni, že bych se mohla sportem a to hlavně tím volejbalem živit.

Hrajete někdy volejbal?

Ani nevíte, jak moc mÄ› to mrzelo, také nechápu, proÄ mi tÅ™eba nÄ›kdo v rodinÄ› nepodržel a neÅ™ekl mi, že když budu chtít, tak dokážu vÅ¡echno. Já právÄ› jsem taková, že když moje dÄ›ti chtÄ›jí také nÄ›Äeho dosáhnout, tak se jim samozÅ™ejmÄ› nesmÄ›ji, ale snažím se je podporovat a říct jim, že když se budou snažit, tak potom mohou dokázat cokoliv. VÅ¡ichni pÅ™ece známe takové motto, že když se ÄlovÄ›k snaží, tak potom může dokázat opravdu cokoliv bude chtít. Myslíte si, že je tohle dobÅ™e? SamozÅ™ejmÄ› že ano, protože nemám ráda, když tÅ™eba nÄ›kteří rodiÄe říkají svým dÄ›tem, že je absolutnÄ› nesmysl, aby se živili tím, co je baví. 

Volejbal je můj nejoblíbenější sport.

Například moje babiÄka vždycky říká, že nejlíp se ÄlovÄ›k uživí tím, když dÄ›lá rukama, když dÄ›lá nÄ›jaké ruÄní Å™emeslo, jako například tesaÅ™inu a nebo tak podobnÄ›. Já pÅ™edpokládám, že mnoho lidí by asi chtÄ›lo dÄ›lat takový sport, který ho baví. A tÅ™eba můj bratr dÄ›lá fotbal závadnÄ›. A sice si tím nevydÄ›lává peníze, ale hraje jenom takové závodní okruhy, kde sbírá různé ceny a další ocenÄ›ní a poháry. Pokud i vy máte v rodinÄ› nÄ›koho, kdo by se chtÄ›l živit sportem, tak se mu rozhodnÄ› nesmÄ›jte, ale spíše ho podporujte. Uvidíte sami, co z toho nakonec bude. TÅ™eba si to sám rozmyslí a uzná, že tÅ™eba na to nemá, ale rozhodnÄ› by to nemÄ›la slyÅ¡et od vás, že na to nemá, protože je to potom shazování a potom dotyÄný ÄlovÄ›k ztrácí vÅ¡echnu motivaci. Nikdy nevíte, co by z toho ÄlovÄ›ka mohlo být.