Už se naše ekonomika vzpamatovává?


Asi není tÅ™eba vyjmenovávat, co vÅ¡e se stalo v posledních nÄ›kolika letech. RozhodnÄ› to nebylo nijak jednoduché, a vliv tÄ›chto událostí na ekonomiku byl i pro běžného ÄlovÄ›ka více než znatelný. To ostatnÄ› potvrzuje i fakt, že jsme bÄ›hem této doby mÄ›li rekordní schodek státního rozpoÄtu. Pro běžného ÄlovÄ›ka se to pak projevilo prudkým zdražováním, zejména pak co se týÄe energií, avÅ¡ak uÅ¡etÅ™eny nebyly ani základní potraviny.

 

Není tedy divu, že jsme vytouženÄ› Äekali na dobu, kdy se vÅ¡e zaÄne vracet do alespoň ÄásteÄného normálu. A zdá se, že tato doba pomalu nastává. JistÄ›, stále je spousta vÄ›cí, které mohou tento vývoj zvrátit, zvláštÄ› když uvážíme souÄasnou napjatou politickou situaci mezi nÄ›kterými zemÄ›mi, avÅ¡ak zdá se, že jsme na dobré cestÄ›. Je vÅ¡ak otázkou, zda to pociÅ¥uje i běžný ÄlovÄ›k.

 

obchodní řetězce chtějí především vydělat

 

Jedním z hlavních problémů byl rekordní růst inflace, což se projevovalo velkým skokovým zdražováním. Dnes již tak prudce nerosten. Znamená to, že ceny například potravin zlevní? Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů bohužel ne tak docela. Pouze se zpomalí jejich zdražování. Je to proto, že v naší zemi existuje takzvaný oligopol velkých Å™etÄ›zců, které mezi sebou mají dohodu, aby mohly urÄovat ceny. To samé ostatnÄ› platí i u telefonních operátorů. PÅ™esto i jim je jasné, že nemohou prudce zdražovat donekoneÄna, a tak v souÄasné dobÄ› růst cen zpomalily.

 

ceny rostly rychleji než mzdy

 

Je samozÅ™ejmé, že na tom tratí pÅ™edevším běžný obÄan, ke kterému se tak benefity zlepÅ¡ující se ekonomiky v podstatÄ› nedostanou, avÅ¡ak souÄasné zákony neumožňují s tím příliÅ¡ mnoho dÄ›lat. Nezbývá, než nakupovat u drobných obchodníků, avÅ¡ak zdaleka ne každý má tu možnost a také Äas.

 

I přesto je však vidět, že se naše ekonomika pomalu staví na hody. Je však jen otázkou, jak dlouho bude tento vzestup trvat – s největší pravděpodobností jen do dalších voleb. I tak bychom však měli být rádi – znamená to totiž, že si toho za stejné peníze koupíme více, což je vždy velmi vítané.