Muži a ženy


Já si myslím, že my ženy to máme opravdu hodnÄ› těžké. Protože když jsem se nÄ›koho zeptala, jestli je opravdu rád, že je žena a nebo jestli by chtÄ›l být muž, tak mi vždycky ženy odpoví, že jsou sice rády ženy, ale také by si nÄ›kdy chtÄ›li vyzkouÅ¡et, jaké to je být v kůži muže. A já se tomu nedivím, protože když tÅ™eba kolikrát slýchám muže, jak říkají, že porod pro ženy je úplná hraÄka a že potom mateÅ™ská dovolená je procházka růžovým sadem, tak bych si to s nimi tÅ™eba na půl roku chtÄ›la vymÄ›nit, aby vidÄ›li, jak je velice příjemné a pohodlné být na mateÅ™ské dovolené. To samozÅ™ejmÄ› si ale nemyslete, že si myslím, že mÄ› nebavilo být na mateÅ™ské dovolené.

I samota mi nÄ›kdy staÄí.

Tak tohle tedy vůbec ne. Já jsem opravdu ráda a vdÄ›Äná, že jsem mohla být se svým synem doma na mateÅ™ské dovolené. Jenomže mÄ› stále vadilo to, že můj tehdy bývalý partner stále dokola opakoval, že se jenom doma flákám, že prý dám jenom dítÄ› spát, že ho nakrmím a potom si můžu dÄ›lat co chci. Jenomže jsem potom také uklízela a také vaÅ™ila. A navíc jeÅ¡tÄ› do toho jsem mÄ›la brigádu na poÄítaÄi, ale o tomhle on už nevÄ›dÄ›l, nezmínil se o tom. A potom, když moje dítÄ› veÄer stále jenom breÄelo, tak on Å¡el spát do obýváku, aby on se mohl dospat.

Ženy chtějí romantiku.

Myslím si, že tohle je docela takové neférové jednání, a proto jsem se také s partnerem rychle rozeÅ¡la, protože jsem nechtÄ›la mít takového muže vedle sebe a jeÅ¡tÄ› s ním usínat a probouzet se.  My ženy to jednoduché nemáme. A v nÄ›Äem je to opravdu hodnÄ› složité, ale na druhou stranu si zase říkám, že my ženy jsme zase silné. Také si můžeme užívat života do sytosti. A jsem proto ráda, že mám takovou maminku, jakou mám, protože ta mi nÄ›kolikrát do mÄ›síce syna pohlídá, abych si mohla s kamarádkami jít také užívat dámskou jízdu. NÄ›kdy mÄ› to baví a je to opravdu zábava. JistÄ› uvidíte sami, že i vás to tÅ™eba chytne.