O organizaci mimoškolních aktivit máme jasné představy


Preferujete jednodenní, nebo vícedenní Å¡kolní výlety? S přípravou obou typů Vám pomůže ověřená agentura, která neustále rozÅ¡iÅ™uje okruh své nabídky. Získejte kvalitní program v atraktivní podobÄ›. A bez starostí. Jediným Vaším úkolem bude zvolit konkrétní místo a z nabídky programů náplň aktivit, které VaÅ¡e žáky nejvíce zaujmou. A samozÅ™ejmÄ› dovézt je na místo konání. Ostatní již zcela pÅ™enechejte v režii zkuÅ¡ených průvodců, kteří pracují dle ověřeného a mnohými úÄastníky již oblíbeného scénáře.

Můžeme nabídnout pozitivní hodnocení stávajících úÄastníků

ŘeÅ¡ení komplikovaného úkolu, jak zabavit menší i vÄ›tší žáky, ponechejte na bedrech kvalifikovaného týmu průvodců. Ti Vás provedou zajímavostmi doslova od sklepa až po půdu. Rozbalte si balíÄek zajímavých aktivit rezervací termínu také Vy. ÄŒeká na Vás repertoár plný terénních ÄtyÅ™kolek, koní, Å™emeslné výroby, zvířátek i her. VÅ¡echny informace Vám pÅ™itom zkuÅ¡ení lektoÅ™i zprostÅ™edkují hravou formou. A to je pro kvalitní a oblíbené Å¡kolní výlety argument na prvním místÄ›.